Charts

Documentation for charts

 

 

 

Documentation for Line Chart

 

 

 

Documentation for Bar Chart

 

 

 

Documentation for Radar Chart

 

 

 

Documentation for Polar Area Chart

 

 

 

Documentation for Pie Chart

 

 

 

Documentation for Doughnut Chart

 

 

 

Documentation for Bubble Chart