ย 

ย 

This block renders a box with a link, it is used extensively on Nitoku documentation.๐Ÿ”—

ย 

The following block definition ๐Ÿ‘‡


icon : fa-book
href : https://www.nitoku.com/@nitoku.public/Documentation
title : test title
text : Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean massa nulla, vehicula vitae leo a, gravida ullamcorper ex.

icon : fa-book
href : https://www.nitoku.com/@nitoku.public/Documentation
title : test title
text : Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean massa nulla, vehicula vitae leo a, gravida ullamcorper ex.

Will render the following links ๐Ÿ‘‡


ย